Spruthuset

Nu startar vi projekt “Spruthuset”

Efter framgången med hjärstartaren fortsätter vi med projekt Spruthuset. Alla vill vi ha en trevlig miljö att bo och vistas i och en del av detta är att byggnaderna är fint och välhållet skick samt att kulturminnen bevaras. Byggnadsvården åligger innehavarna vi har byggnader som varken tillhör kommunen, kyrkan, någon annan specifik ägare utan är “allmän egendom sedan gamla tider.”

Innan bron över älven i Yttermalung blev klar 1938/39 så var bebyggelsen väster om älven utan snabb tillgång till brandkåren om elden hade kommit lös. I enlighet med gamla tiders brandförordningar köptes därför en handdriven brandspruta, “modell större” som pumpades av två man och som vattenfylldes i sin tank av alla män, kvinnor och barn som ställde upp sig i en rad för att skicka fyllda vattenhinkar från vattentaget till sprutan enligt principen “langen går.”

Pumpen står in i ett speciellt skjul invid Västra vägen i Eggen, strax efter avfarten från bron, norrut. Ett sådant skjul kallades “Spruthus”. Det vi har här i byn börjar nu bli hårt medfaret av väder och vind. Spåntaket faller av och syllarna i botten har ruttnat så lutningen bakåt ökar alltmer år från år.

Med friska pengar till ett nytt tak, grundarbeten och nya syllar i botten och rödfärg på väggarna, så ska vi bybor kunna återställa det i sin ursprungliga glans.

Valborgsmässokollekten i Yttermalungs kapell går även i år till SYMF

Den kollekt som kommer att tas upp i samband med sång- och musiksammankomsten i Yttermalungs kapell, den 30 april, går till SYMF enligt överenskommelse med kyrkoherde Lennart Pettersson. Vid majbrasan invid älvbron kommer dessutom medlemmar från SYMF att gå runt med insamlingsbössor.

Vi vädjar till alla Yttermalungsbor att ge ett rejält bidrag till verksamheten inom SYMF. Även om virke är dyrt så kanske det kan bli någon slant över till annan verksamhet som SYMF bedriver eller avser att gå igång med. Yttermalung är vår hembygd och styrelsen i SYMF vill göra sitt bästa för att skapa en attraktiv och trivsam bygdemiljö för alla som redan bor här och för dem vi kan locka hit, verkligen ska trivas och därför vilja bo kvar.

Vi inom SYMF önskar alla Yttermalungs- och Finnmarksbor en trevlig Valborgsmässoafton och sedan en angenäm vår och sommar.

Dag Zetterquist

Projektledare för Hjärtstartaren och Spruthuset

Kommentarer inaktiverade.