Yttermalungs bagarstuga

Hyra

150:-/dag                                   Egen ved 100:-/dag

Styrelse:                                    Ordf. Hed Ingvar Eriksson 0280-60005

Kassör Margaretha Henriksson 0280-60102

Sekr. Eva Feldt-Eriksson:0280-60031

Vid bokning kontakta: Margaretha”Malla” Henriksson

Vill du pröva att baka ditt eget bröd? kontakta Malla 0280-60102

 

Alla intäkter går till driften av Bagarstugan.