Medlemsinfo SYMF

 Samhällsföreningen för Yttermalung och Malungs finnmark…

…är nu inne på tredje året. Vi har under de första två åren haft ca 40 medlemmar, ungefär lika många brukar i regel delta på våra stormöten om landsbygdsutveckling.

Föreningen startade 2012 för att stötta projektet Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark. Målsättningen var att öka andelen barnfamiljer i den södra kommundelen. Under 2013 och 2014 har en stor del av engagemanget fokuserat på att utveckla ett samarbete med Barn och Utbildningsnämnden på Malung-Sälens kommun för att skapa en F-5 skola med attraktiv profil. Arbetet har gett resultat och vi fick i början av april det positiva beskedet att barnen som ska börja årskurs 3 hösten 2014 får göra det i Yttermalungs skola! Detta visar att om vi samarbetar når vi även resultat. Nästa steg är att skapa en arbetsgrupp för skolan tillsammans med politiker på kommunstyrelsenivå under mottot ”Malung-Sälens kommun blir ledande inom landsbygdsutveckling genom att satsa på en bred skola som attraherar människor att stanna kvar samt flytta hit”.

Det är med glädje vi kan meddela att det nu finns en hjärtstartare i Yttermalungs kapell (det finns sedan tidigare en i Tyngsjö). På Valborgsmässoafton 2013 startades, på initiativ av Hilje Blaauw och Dag Zetterquist, en insamling för en hjärtstartare till Yttermalung och Sillerö. SYMF fick hela den kollekt som togs upp i Yttermalungs kapell på Valborgsmässoaftonen. Samtidigt gick några medlemmar runt med insamlingsbössor vid majbrasan. Resultatet blev över förväntan för vi fick in cirka 5 000:-. Lions och kyrkan bidrog med pengar så att vi kom upp i de 20 000:- som startaren kostade. Anitta Olsson har hållit en HLR-kurs för Yttermalungs- och Finnmarksbor. Reportaget från den kurskvällen har du troligen sett i Kyrkbladet.

Hjärtstartare i kapellet

Förutom engagemang för skolan och hjärtstartare arrangerades under 2013 olika aktiviteter bland annat ”En kulturhistorisk vandring genom Yttermalung”, föreläsningar av entreprenörerna Dalarado och Hernö Gin samt underhållning av Byns Mats Larsson i Yttermalungs bygdegård. Samarbetspartner var Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemskap

SYMF är medlemmarnas förening. Alla är varmt välkomna att genom föreningen engagera sig i eller utveckla aktiviteter som kan bidra till att stärka vår bygd i enlighet med föreningens stadgar.

Medlemsavgiften är 50 kronor/år för vuxna och betalas genom insättning på bankgiro 243-6624 (egna giroblanketter eller internetbank) – lämna namn, telefonnummer och e-mail adress istället för OCR nummer. Medlemskap är gratis för ungdomar under 18 år. Registrering av medlemskap för ungdomar görs till SYMFs kassör Gunbritt Wallgren (gunbrittwallgren@telia.com / 0280-60015). SYMF är en icke vinstdrivande organisation. Medlemmarnas avgift betalar för organisationskostnader; bankgiro, lokalhyra och fika vid SYMFs möten samt webhotell/server för www.yttermalung.com.

Stort tack på förhand för ditt stöd!

PS. för att hålla nere kostnader använder vi oss av Facebook och www.yttermalung.com för att kommunicera om möten och aktiviteter.

Styrelsen för SYMF gnm

Anna Matsson

 

 

Kommentarer inaktiverade.