Yttermalungs skola

Skolgården

Yttermalungs skola ligger naturnära vid Västerdalälven. På skolområdet finns asfalt- och gräsytor samt ett skogsområde som bjuder på härliga lekstunder.

På skolan finns bra tekniskt utrustning som datorer och smartbord. I anslutning till skolan finns också en idrottshall.

På skolan bedrivs hemspråksundervisning på Nederländska.

Yttermalungs skola är i nuläget en F-2 skola. Men ideella krafter arbetar för att återskapa en F-5 skola och utveckla den till en profilskola.

I direkt anslutning till skolan finns förskolans lokaler.

Vad händer med Yttermalungs skola?

Ta del av den presentation som Skolgruppen gav vid bymötet den 7 oktober. Klicka på Presentation 20151007