YIK / Hagabadet

Ansvarar för Hagabadets bassäng och elljusspår (spårhållare Lars Maberg 0280-60107)

Medlemsavgift i YIK:120:-/familj  50:-/enskild medlem

I övrigt: samarbete med Yttermalungs Camping

Säsongskort för badbassäng 450:-/familj

Dagkort bad 25:-/person

Vintertid hålles Gymnastik i skolans Gymnastiksal.

Styrelse:

Ordförande roterar inom styrelsen

Kassör Irja Sohlin         tel. 0280-60081

Sekr.Mona Dahlman      tel. 0280-60107 mob. 070-130 29 60

Ledam.Marcus Halvars  tel. 0280-60268

Ledam.Elisabeth Olsson tel. 0280-60056