Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark

Projektet är avslutat men om du är nyfiken på att veta mer om arbetet som pågick eller hur det är att flytta från Holland till Sverige kan du kontakta hilje.blaauw@gmail.com

Bakgrund

Hilje Blaauw och Petra van Milligen var projektledare till projektet ”Flytta till Yttermalung och Malungs finnmark”. Som inflyttade Holländare ser Hilje och Petra möjligheterna i byarna i området Yttermalung och Malungs finnmark. Det är en region som kan erbjuda barnfamiljer en bra livskvalité, stötta kommunen med fler skattebetalande familjer och återigen bli en plats med god samhällsservice och skola, där hus blir permanent bebodda och gemenskapen mellan byar ökar.

Yttermalungs skola

Förutom naturen är Yttermalungs skola den stora attraktionen. Skolan har sedan länge god erfarenhet av att integrera minoriteter och har resurser som gör det möjligt att erbjuda en bra pedagogisk miljö, hemspråksundervisning samt skapa goda förutsättningar för barnen att lära sig om, och bli en del av det svenska samhället. Det är även en unik möjlighet för barnen att lära känna olika kulturer, samtidigt som de utvecklas tillsammans i en aktiv och naturnära miljö på den svenska landsbygden.

Tillvägagångssätt

För att möjliggöra detta jobbar de ideellt på sin fritid för att rekrytera barnfamiljer från Nederländerna, Belgien samt Tyskland till att flytta till byarna i Yttermalung och Malungs finnmark. De intresserade familjerna ser möjligheterna att skapa ett bra liv för sina barn samtidigt som de vill bli en del av det svenska samhället.

Finansiering och samarbetspartners

Hilje och Petra arbetar gratis på sin fritid. Projektet som officiellt började i januari 2012 har fått beviljat bidrag av Leader Dalälven som täcker reskostnader och telefonsamtal. Aktivt stöd i form av rådgivning kommer från Malung-Sälens kommuns näringslivsenhet, Arbetsförmedlingen och Turistbyrån. Projektet samarbetar även med företaget  www.placement.se. Projektet avslutades officiellt 2014 men Petra och Hilje fortsätter ha kontakt med intresserade familjer.

Nuläget

Efter att ha deltagit i två emigrationsmässor i Nederländerna har Petra och Hilje nu intensiv kontakt med ett 25-tal intresserade familjer. Några familjer varit på besök och fler anländer för att lära känna bygden, försöka hitta arbetstillfällen och boende.

En familj har bestämt sig för att flytta till Yttermalung när de sålt sitt hus i Holland, här kan du läsa tidningsartikeln om Jaco och Aline. Studio Formo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 4 december intervjuades Petra och Hilje av Radions P1. Klicka på länken för intervjun som sker ca 21 minuter in i programmet.

Vill du hjälpa till?

Behöver du personal eller vill du agera bollplank som områdesexpert till dessa familjer?  Har du ett hus du vill sälja eller hyra ut? Kontakta då hilje.blaauw@telia.com eller petravanmilligen03@hotmail.com

Yrkesgrupper:
Svetsare
Snickare
Grafisk design
Förskollärare
Taxichaufför
Barn och ungdomspedagog
Scenbyggare
Polis (kan arbeta som väktare)