Fakta

YTTERMALUNG är en by med cirka 200 invånare, en kyrka och en förskola. Genom byn strömmar Västerdalälven och i närheten finns naturreservatet Eggarna.

 

Förskolan Karlavagnen 
På området finns asfalt- och gräsytor samt ett skogsområde som bjuder på härliga lekstunder.  

 

Yttermalungs kapell
Kapellet uppfördes 1889-1890 efter ritningar av arkitekt Gustaf Sjöberg. Kapellet har en stomme av trä och består av långhus med smalare polygonalt kor i öster. Små korsarmar sträcker sig ut från långhusets norra och södra sida. Ytterväggarna är klädda med vitmålad stående träpanel. Altartavlan är målad av Ljuvas Anders Ersson från Leksand.

 

 

 

Naturreservat Eggarna
Genom området löper den geologiskt intressanta Malungsåsen, som med sina skarpa åsryggar gett namn åt området – Eggarna. De i området befintliga åsgravarna och åsryggarna är helt opåverkade av älvloppets senare utveckling efter istiden och är därmed unika för Västerdalälven.